Sprachen

Yetkin ve geleceğe yönelik vergi danışmanlığı (Mali müşavirlik)

Gelecekteki başarı yolunuzda sizlere eşlik edeceğiz

Biz kuruluştan itibaren genişlemeye ve müteakip düzenlemelere kadar tüm branşlarda bağımsız, serbest çalışanlar, küçük ve orta ölçekli şirketlere danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 20 yılı aşkın bir sürede, müşterilerimize doğru kararlar ile gelecekteki gelişmelere ilişkin plan hazırlanmasında yardımcı oluyoruz. Biz, sizlere uzağı gören ve tutkuyla bireysel olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Oferujemy Państwu fachowe doradztwo podatkowe i księgowe w języku polskim

Kompetentne i fachowe doradztwo, poparte ponad 20-sto letnim doświadczeniem, to wizytówka naszej firmy.

Udzielamy porad przedsiębiorstwom, osobom wykonującym wolne zawody i prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od branży.

Opiekujemy się naszym klientem we wszystkich fazach rozwoju firmy.

Od ponad 20 lat pomagamy naszym klientom w podejmowaniu właściwych decyzji w sferze finansowej. Niezależnie, czy chodzi o doradztwo podatkowe, rachunkowość, bilanse i rozliczenia podatkowe, rozliczenia płac, czy prognozę podatkową – mogą Państwo liczyć na najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z nami!
Dmochowski, Darie Justine
Grabietz, Isabella

Мы предлагаем Вам компетентную консультацию на польском, китайском, русском и вьетнамском языках

Компетентная и обзорная Компетентная и обзорная

онсультация по вопросам налогообложения – это основное направление деятельности нашей фирмы.

Мы даем консультации представителям малого, среднего бизнеса и частных предпринимателей всех правовых форм.

Финансовый учет лежит в основе принятия всех деловых решений. Поэтому столь важен профессиональный подход к ведению бухгалтерской и налоговой документации Вашего бизнеса.

Мы используем самые современные компьютерные программы.

Ежемесячные экономические оценки, подведение итогов и анализ предприятия дают Вам ценную информацию и инструмент управления Вашим делом. Чтобы Вы могли сосредоточиться на главном, мы составим годовые отчеты , налоговые декларации, а также поможем оформить частные налоговые декларации на подоходный налог и налог на наследство. На заключительной встрече Вы получаете полный годовой отчет предприятия, с помощью которого Вы произведете хорошeе впечатление у банков и органов власти.

Мы делаем расчеты  заработной платы компетентно и своевременно, экономя Ваше время и деньги. Вы посылаете нам все документы по расчету заработной платы, а после сообщаете нам только изменения. Обо всем остальном заботимся мы.

Благодаря нашему многолетнему опыту, обширному налоговому знанию и тесному сотрудничеству в ETL – группе, мы проконсультируем Вас во всех налоговых аспектах.

С помощью передовых технологий мы предлагаем Вам высокое качество за короткое время.

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству

Вы всегда можете связаться с нами по: svetlana.dorban@etl.de

我们为您提供多种语言的专业咨询服务(波兰语/中文/俄语/越南语)

面向未来的专业税务咨询

提供专业的咨询服务是我们事务所的核心业务范围。我们能为各种企业形式的中小公司,自由职业者,以及独立开业经营者提供专业税务、财务咨询服务。

企业的日常财务会计是企业决策的基础,所以严谨、准确地财务会计体系对公司整体运行会起到至关重要的作用。在这方面我们拥有先进的软件解决方案,能按照会计准则的要求对财务数据进行电子化的处理。

我们每月为您提供的企业盈亏表以及相关数据分析是您掌握企业经营状况,进行相关调控的有利工具。

同时我们能为您制作年度结算以及代理各项年度企业报税。个人所得税报税以及遗产税申报等私人报税也是我们的业务范围。在以上方面我们均能为您提供可靠迅捷的服务。

针对每份年度结算我们都会和客户约定专门的时间,面对面地进行商讨和修改,以便您在面对银行以及其他政府部门时拥有一份完美的结算报表。

我们能为您及时准确地提供工资结算方面的全套服务,这样您能最大限度的节约时间和相关成本。您只需要一次性的提供给我们所有的工资资料并通知我们相关的变更,其他所有事宜将由我们来为您解决。

在所有的税务领域我们都能提为您供高质量的咨询服务。由于拥有多年的专业经验,专业知识,以及欧洲税法联盟 (ETL) 内部的紧密合作,我们将是您最理想的选择。

通过引入现代技术手段,我们能在最短的时间内为您提供堪比手工处理的高质量服务。而且这些现代技术手段能使我们双方都受益,对您来讲,越短的处理时间就意味着越低的财务费用。如果您想在这方面进行提高或者改善的话,我们很愿意助您一臂之力。

我们很期待能与您取得进一步的联系并有机会与您合作!

欢迎您联系我们的中国事务部负责人:刘先生,Tel:0209 941 44 18,Yuanmao.Liu@steuerweg.com.

Chúng tôi chuyên nhận tư vấn bằng tiếng Việt

Tư vấn với trình độ chuyên môn cao và tầm nhìn điêu luyện

TƯ VẤN là năng lực cốt lõi của công ty của chúng tôi. Chúng tôi chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sổ sách kế toán là cơ sở của tất cả các quyết định kinh doanh. Vì vậy cho nên sư việc ghi chép sổ sách một thận trọng và chín sát là một việc rất quan trọng cho công ty của quý vị. Chúng tôi làm việc với các giải pháp phần mềm tân tiến. Phù hợp với làm việc theo các nguyên tắc của truy cập dữ liệu và kiểm toán các tài liệu kỹ thuật số. Bên cạnh sự trình thuật và phân tích kinh doanh hàng tháng chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin có giá trị quan trọng về công cụ quản lý.

Để quý vị có thể tập trung vào công việc chính của công ty, chúng tôi sẽ lập bản báo cáo tài chính và tất cả các tờ khai thuế kinh doanh cho quý vị. Chúng tôi nhận khai thuế cá nhân cũng như thuế thu nhập và thuế thừa kế. Chúng tôi sẽ hoàng thành công việc rất nhanh chóng và đáng tin cậy. Trong cuộc họp để phân tích kết quả cuối năm, bạn sẽ có được một báo cáo tài chính trực quan hấp dẫn. Với sản phẩm này, bạn có một phong cách chuyên nghệp trên lĩnh vưc xã giao với các ngân hàng và các cơ quan. Chúng tôi cũng nhận tính biên chế cho nhân viên cuả công ty quý vị. Qua cách gia công bộ phận kế toán biên chế quý vị sẽ tiết kiệm được nhiều thời giờ quý báu và tiền. Quý vị chỉ cấn gửi cho chúng tôi tất cả các hồ sơ biên chế, phần con lại văn phòng tư vấn của chúng tôi sẽ lo cho quý vị. Nếu về sau này có bất kỳ thay đỗi gì trong lương bỗng thì quý vị chỉ cần báo cho chúng tôi biết. Phần cò lại chúng tôi sẽ làm cho quý vị.

Chúng tôi tư vấn quý vị về các khía cạnh thuế. Kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi trên lãnh vực kinh tế và thế khoá công với sự hợp tác chặt chẽ trong mạng lưới ETL quý vi sẽ luôn luôn nhận được ngồn tư vấn tốt.

Thông qua việc sử dụng các kỹ thật tiên tiến, chúng tôi có thể cung cấp chất lượng cao trong một thời gian rất ngắn. Đây là lợi ích hiệu quả cho cả hai bên. Hiệu quả làm việc có một mức giá cạnh tranh độc nhất. Nếu quý vị muốn, chúng tôi sẽ giúp quý vị sử dụng máy vi tính cho mục đích này.

Chúng tôi rất mong muốn được làm quen với quý vị!

Xin liên hệ với cô Tường Vi.